Γραμματισμοί

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Επικοινωνία, τις Ξένες Γλώσσες, την Πληροφορική και σε θέματα πολιτισμού (Μουσική, Θέατρο, Ζωγραφική, κ.τ.λ.) καθώς και η ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων.

  • Γλωσσικός Γραμματισμός
  • Μαθηματικός Γραμματισμός
  • Πληροφορικός Γραμματισμός
  • Περιβαλλοντικός Γραμματισμός
  • Αγγλικός Γραμματισμός
  • Γραμματισμός Φυσικών Επιστημών
  • Αισθητικός Γραμματισμός
  • Κοινωνικός Γραμματισμός
  • Προσανατολισμός – συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματική σταδιοδρομίας