Προσωπικό

Διευθύνρια

Ορφανάκη Πέπη, ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών)

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Γιαννακάς Ζαχαρίας, ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Γούναρης Σωτήρης, ΠΕ86 (Πληροφορικός)
Λαμπρόπουλος Γιώργος, ΠΕ03 (Μαθηματικός)
Πρεβεζάνου Μάγδα, ΠΕ02 (Φιλόλογος)

Διοικητική υποστήριξη

Καπνουτζή Άννα, ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)