Ερευν. εργασίες (projects)

Radio AKTINA

Στα πλαίσια των Ερευνητικών Εργασιών (Projects) στήσαμε τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Εμείς δημιουργούμε ραδιοφωνικές εκπομπές και το European School Radio τις φιλοξενεί στις [...]